Home

Ik ben in staat om gezamenlijk met u concrete resultaten te behalen, door een actieve rol te spelen in verandertrajecten en/of ICT-projecten. Ik heb ruime ervaring als adviseur, project- en lijnmanager.

Mijn toegevoegde waarde wordt zichtbaar door niet louter inhoudelijke adviezen te geven maar tegelijkertijd te focussen op het  zelflerende vermogen van uw organisatie zodat mijn rol snel af kan nemen.